REGULAMENT privind ajutorul financiar nerambursabil acordat membrilor CAR CREDIT TEIUS la nasterea unui copil

    Membrii CAR CREDIT TEIUȘ pot beneficia de un ajutor financiar în cuantum de 150 lei la nașterea fiecărui copil, o singură dată.
    Ajutorul financiar poate fi solicitat de către părintele membru al CAR CREDIT TEIUȘ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
1.    Solicitantul este membru al CAR CREDIT TEIUȘ de minim 12 luni
2.    Solicitantul deține un fond social de minim 200 lei
3.    Solicitarea ajutorului financiar se face în termen de 6 luni de la nașterea copilului/copiilor.

Solicitarea ajutorului financiar se face de către părintele membru al CAR CREDIT TEIUȘ prin completarea unei cereri tip, la sediul sucursalei la care este membru, la care se vor anexa copia actului de identitate al solicitantului și copia/copiile certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Solicitantul va prezenta toate documentele în original, pentru autentificare.
    În situația în care ambii părinți ai copilului/copiilor sunt membrii ai CAR CREDIT TEIUȘ și îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele 1-3, ajutorul financiar se va acorda numai unuia dintre ei, pentru același copil.