22 decembrie 2009

Naţiunile Unite desemnează 2012 Anul Internaţional al CAR-urilor

WOCCU salută iniţiativa şi  a contribuit la pregătirea Declaraţiei ONU

MADISON, Wisconsin — Consiliul Mondial al Caselor de Ajutor Reciproc (WOCCU) celebrează în numele mişcării globale a caselor de ajutor reciproc votul Adunări Generale a Naţiunilor Unite de vinerea trecută prin care se proclamă 2012 Anul Internaţional al CAR-urilor. Proclamaţia recunoaşte rolul important pe care cooperativele de orice fel, inclusiv casele de ajutor reciproc,  îl joacă în consolidarea şi sprijinirea dezvoltării economice şi sociale globale. Recunoaşterea de către ONU, la rândul său, întăreşte de asemenea chiar mişcarea cooperatistă globală, potrivit lui Pete Crear, preşedinte şi Director Executiv al WOCCU.

"WOCCU a fost întotdeauna mândră că se află în fruntea dezvoltării globale a caselor de ajutor reciproc, dar Anul Internațional al CAR-urilor ridică valoarea rolului important pe care îl joacă casele de ajutor reciproc," a spus Crear, care a fost unul dintre membrii comitetului Naţiunilor Unite care a elaborat recomandarea. "Recunoscând valoarea pe care casele de ajutor reciproc o au în ceea ce priveşte dezvoltarea socială, Naţiunile Unite preţuiesc munca pe care am realizat-o deja. În orice caz, declaraţia lansează de asemenea provocarea de a face casele de ajutor reciproc să aibă o mai mare influenţă şi să fie mai eficiente în munca pe care o vom realiza în viitor."

Membrii din conducerea WOCCU au participat la elaborarea recomandării originale care a dus la declaraţie. Membrii au contribuit de asemenea la raportul Secretarului General al Naţiunilor Unite , "Casele de Ajutor Reciproc în Dezvoltarea Socială," care a servit drept bază pentru recomandare. Înaintea votului de vineri, WOCCU a lucrat cu membrii săi în scopul de a-i influenţa pe reprezentanţii din cadrul Naţiunilor Unite pentru a asigura adoptarea rezoluţiei. Recomandarea care a dus la votul Adunării Generale menţionează abilităţile caselor de ajutor reciproc de a "promova cea mai completă participare posibilă la dezvoltarea economică şi socială a tuturor oamenilor." Ea recomandă de asemenea promovarea şi dezvoltarea cooperativelor financiare pentru a atinge scopul de finanţare a tuturor categoriilor de persoane prin acordarea accesului la servicii financiare.

Declaraţia Naţiunilor Unite încurajează toate ţările membre şi organizaţiile împuternicite să sprijine casele de ajutor reciproc prin conştientizarea publică a rolurilor pe care le au casele de ajutor reciproc în "dezvoltarea susţinută, eradicarea sărăciei şi (sprijinirea) mijloacele de existenţă din cadrul diferitelor sectoare economice din zonele urbane şi rurale." În continuare declaraţia încurajează guvernele să creeze medii legale şi sociale care să conducă la promovarea dezvoltării caselor de ajutor reciproc "prin asigurarea unui teren neutru pentru casele de ajutor reciproc faţă de alte instituţii comerciale şi sociale, inclusiv stimulente adecvate în ceea ce priveşte taxele şi accesul la servicii şi pieţe financiare."

"Casele de ajutor reciproc şi celelalte cooperative vor avea un rol şi mai mare în dezvoltarea socială şi economică atât pe plan intern cât şi internaţional în anii care vor veni," a adăugat Crear. "Rolul nostru este nu numai de a promova cuvântul bun, ci şi de a ajuta la consolidarea capacităţii caselor de ajutor reciproc de a ajunge la şi de a deservi oamenii care au nevoie cel mai mult de serviciul respectiv."

În lunile care vor urma, WOCCU va colabora cu ONU şi cu Alianţa Internaţională a Cooperativelor în ceea ce priveşte planificarea şi promovarea Anului Internaţional al CAR-urilor.

Consiliul Mondial al Caselor de Ajutor Reciproc (WOCCU) este asociaţia profesionalǎ şi agenţia mondialǎ de dezvoltare pentru casele de ajutor reciproc. WOCCU promoveazǎ dezvoltarea susţinutǎ a caselor de ajutor reciproc şi a altor cooperative financiare din întreaga lume pentru a-i face pe oameni mai puternici prin accesul la servicii financiare de înaltǎ calitate şi convenabile. WOCCU pledeazǎ în favoarea sistemului global al caselor de ajutor reciproc în faţa organizaţiilor internaţionale şi colaboreazǎ cu guvernele naţionale pentru îmbunǎtǎţirea legislaţiei şi reglementǎrilor. Programele sale de asistenţǎ tehnicǎ  introduc noi instrumente şi tehnologii  pentru îmbunǎtǎţirea rezultatelor financiare ale caselor de ajutor reciproc şi creşterea razei lor de acţiune.

În întreaga lume 54.000 de case de ajutor reciproc din 97 de ţări deservesc 186 milioane de oameni. În 2008, programele de asistenţă tehnică ale Consiliului Modial au ajuns la 6,5 milioane de oameni din 16 ţări.  Din Romania, Federaţia Caselor de Ajutor Reciproc este  membră a WOCCU.Iar din judeţul Alba, face parte Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuş.