Casa de Ajutor Reciproc CREDIT TEIUŞ- IFN, denumită în continuare C.A.R. CREDIT TEIUŞ a fost înregistrată la Judecătoria Aiud, incheierea nr. 28/2006, pronunţaţă în dosar nr. 2031/175/2006.

C.A.R. CREDIT TEIUŞ  este o asociaţie de interes general şi comunitar, fără scop patrimonial, creată pe baza liberului consimţământ şi voinţei de asociere a membrilor săi.

C.A.R. CREDIT TEIUŞ  se constituie şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare , a  Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare,a Legii 540 /2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,a Legii 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare  şi a Regulamentului 20/2009 a Băncii Naţionale a României potrivit prevederilor legale şi prezentului Statut.

 

Scopul C.A.R. Credit Teius este dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare materială a membrilor săi, prin atragerea de fonduri sociale ale membrilor şi acordarea de împrumuturi acestora, ajutoare sociale şi ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea membrilor decedati.

C.A.R. CREDIT TEIUŞ  are ca obiective, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)      atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;

b)      promovarea unor programe educaţionale referitoare la buna gestionare a resurselor financiare ale membrilor ;

c)      încurajarea membrilor să contribuie la constituirea fondului social în cadrul C.A.R. CREDIT TEIUŞ şi protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor şi devalorizării printr-o administrare prudentă a fondului social al membrilor şi prin oferirea unui câştig echitabil şi real pentru aceste fonduri sociale;

d)      acordarea de împrumuturi către membri şi urmărirea recuperării totalităţii acestor împrumuturi, inclusiv dobânda aferentă, conform termenilor şi condiţiilor convenite de C.A.R. CREDIT TEIUŞ şi membrii împrumutaţi;

e)      practicarea unor tehnici de management moderne elaborate pentru case de ajutor reciproc şi stabilirea preţurilor produselor şi serviciilor financiare astfel încât venitul obţinut să acopere toate costurile asociate atragerii de fond social al membrilor, să acopere toate cheltuielile de funcţionare ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ şi să contribuie la crearea şi menţinerea unui nivel adecvat de capital propriu, precum şi la crearea altor fonduri necesare bunei funcţionări a C.A.R.CREDIT TEIUŞ;

f)        asigurarea posibilităţii egale a tuturor membrilor de a participa la buna desfăşurare a activităţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ şi încurajarea controlului acestora asupra activităţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ printr-o publicare regulată, adecvată şi precisă a situaţiei financiare a C.A.R. CREDIT TEIUŞ;