Comisia de cenzori efectuează controlul financiar intern la C.A.R. CREDIT TEIUŞ. Comisia de cenzori este subordonată numai Adunării Generale a C.A.R. CREDIT TEIUŞ.

Dacă în urma unor controale de fond sau inopinate, cenzorii constată abateri grave de la statut sau legislaţie, săvârşite de către membrii Consiliului Director sau personalul angajat, aceştia vor cere Consiliului Director să convoace Adunarea Generală extraordinară a membrilor C.A.R. CREDIT TEIUŞ  in vederea prezentării situaţiei şi a remedierii acesteia.

In situaţia în care Consiliul Director al C.A.R. CREDIT TEIUŞ refuza convocarea Adunării Generale solicitata de către Comisia de cenzori, aceştia vor informa Consiliului Director al Federaţiei C.A.R.

3) Comisia de cenzori se compune din 3 membri. Membrii Comisiei de cenzori trebuie să aibă pregătire economică, financiară şi contabilă şi cel puţin unul din cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Cenzorii nu pot fi membri ai Consiliului Director sau salariaţi ai C.A.R. CREDIT TEIUŞ  şi nici rude sau soţi cu membrii Consiliului Director sau salariaţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ.

Cel puţin un cenzor participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului Director. Durata mandatului Comisiei de Cenzori este aceiaşi cu cea a Consiliului Director;

4) Cenzorii verifică modul în care este administrat patrimoniul C.A.R. CREDIT TEIUŞ,  situaţiile financiare individuale ale membrilor, asigură şi verifică legalitatea desfăşurării Adunărilor Generale şi a şedinţelor Consiliului Director;

5) Cenzorii întocmesc rapoarte, pe baza verificărilor efectuate şi le prezintă Adunării Generale;

6) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare, aprobat de Adunarea Generala.

7) Cenzorii răspund, conform legislaţiei financiare specifică C.A.R. CREDIT TEIUŞ, pentru neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate ca urmare a alegerii lor în această funcţie.

CAPITOLUL V

Membrii C.A.R. CREDIT TEIUŞ. Drepturile si obligaţiile membrilor.

Comisia de cenzori

Controlul Casei de Ajutor Reciproc CREDIT TEIUŞ-IFN  este asigurat de către o comisie de cenzori formată din trei persoane după cum urmează:

   ec. Butuc Mihail - preşedinte al comisiei de cenzori;

   ec. Manu Elena - membră a comisiei de cenzori;

   ec. Butuc Felicia Ana – membră a comisiei de cenzori;