CONVOCATOR

 

Consiliul director al Casei de Ajutor Reciproc CREDIT TEIUŞ, convoacă Adunarea generală extraordinară a membrilor CAR în data de 29 .11. 2009, ora 12 la Casa de Cultură a oraşului Teiuş , str. Decebal nr.25, jud.Alba

 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă a doua Adunare generală extraordinară pentru data de 2 decembrie 2009, ora 12 la Casa de Cultură a oraşului Teiuş, str. Decebal nr.25, jud.Alba , cu aceeaşi ordine de zi.

Pentru validitatea hotărârilor adunări generale este necesara prezenta majorităţii membrilor. Hotărârile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi. Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la aliniatul precedent, adunarea generala ce se va întruni la a doua convocare care poate sa decidă asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi, cu votul majorităţii celor prezenţi, cu condiţia de a se specifica acest lucru în mod expres în convocator.