C.A.R Credit Teiuş angajează prin concurs economist pentru Sucursala Sebeş. Cerinţe minime: studii superioare economice, cunoaşterea unei limbi străine,  cunoştinţe IT,  abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, domiciliul în municipiul Sebeş.
Înscrierile se fac până la data de 8 iulie 2014, ora 17:00, la sediul CAR Credit Teiuş, str. Clujului bl. A2, Teiuş, jud. Alba. Telefon: 0258 851 160, 0721238036.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele: CV, scrisoare de intenţie, certificat naştere, certificat de căsătorie, act de identitate, acte doveditoare pentru studii (copii xerox legalizate) şi cazier judiciar.
Tematica de concurs se va ridica de la sediul CAR Credit Teiuş.
Concursul se va desfăşura  în data de 10 iulie 2014, ora 10.00 la sediul CAR Credit Teiuş, str. Clujului bl. A2, Teiuş, jud. Alba.