Rezoluţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind bilanţul realităţii sociale (2007/2104(INI))

Texte adoptate de către Parlament Joi, 15 noiembrie 2007 - Strasbourg Ediţie provizorie Bilanţul realităţii sociale
P6_TA-PROV(2007)0541 
A6-0400/2007

91.   invită statele membre să sporească vizibilitatea Caselor de Ajutor Reciproc în scopul creării unui mediu sigur şi reglementat de economisire şi contractare de credite, precum şi în scopul combaterii problemei din ce în ce mai grave de îndatorare excesivă a populaţiei; solicită statelor membre să garanteze dreptul persoanelor de a deschide un cont în bancă la costuri accesibile, acest lucru reprezentând un mijloc esenţial de a participa atât la activităţile economice, cât şi la viaţa socială;