Basel II

De ce este important pentru
Casa dvs. de Ajutor Reciproc

Ce înseamnǎ Basel II pentru Casele de Ajutor Reciproc
În iunie 2004, Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancarǎ şi-a a publicat „Convergenţa Internaţionalǎ a Mǎsurǎrii Capitalului şi Standardelor de Capital: Un Cadru Revizuit”, cunoscut de asemenea şi ca Basel II. În timp ce implementarea standardului diferǎ de la un sistem de case de ajutor reciproc la altul şi impactul pe termen lung al Acordului este doar o ipotezǎ în acest punct, un lucru este aproape sigur: Basel II va obliga sistemele de case de ajutor reciproc sǎ îmbunǎtǎţeascǎ analiza riscului şi adoptarea de procedee pentru reducerea acestuia.

Istoria Acordurilor Basel
Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancarǎ (Comisia de la Basel) al Bǎncii Reglementǎrilor Internaţionale (BRI) este format din reglementatori bancari din ţǎrile din Grupul celor 10 (G-10). Acesta elaboreazǎ cele mai bune practici de reglementarǎ bancarǎ şi coordoneazǎ activitǎţile reglementatorilor bancari din ţǎrile din Grupul celor 10, Spania şi Luxemburg.
Primul Acord de Capital Basel (Basel I) a fost publicat în 1988 pentru a oferi bǎncilor active pe plan internaţional din ţǎrile membre ale Grupul celor 10 un teren de acţiune echilibrat cu privire la standardele de capital şi pentru a se asigura cǎ bǎncile au un nivel stabil al capitalului. Acesta cerea instituţiilor financiare participante sǎ menţinǎ un raport de 8% între capital şi activele ponderate în funcţie de risc.
Importanţa nivelurilor suficiente de capital a fost sintetizatǎ de cǎtre Jaime Caruana, preşedinte al Comitetului de la Basel, în timpul conferinţei Consiliului Mondial (WOCCU) de la Roma din vara trecutǎ. „Nici o instituţie nu poate sǎ pǎstreze încrederea publicului pentru mult timp dacǎ nu este condusǎ în mod corespunzǎtor sau nu are suficient capital. Deoarece capitalul este ultima linie de apǎrare împotriva insolvabilitǎţii unei bǎnci, cerinţele de reglementare a capitalului constituie unul dintre elementele fundamentale ale supravegherii financiare.”
Basel I a fost implementat în peste 100 de ţǎri şi aplicat atât bǎncilor mari cât şi celor mici şi mai multor mişcǎri ale caselor de ajutor reciproc. Întrucât reglementarea industriei financiare a fost consolidatǎ în multe ţǎri, casele de ajutor reciproc au început sǎ se supunǎ din ce în ce mai mult standardelor de capital ale BRI. Mişcǎrile caselor de ajutor reciproc din Australia, Ecuador, Bolivia, Republica Dominicanǎ şi patru provincii din Canada au fost supuse unui standard de capital în funcţie de risc care se bazeazǎ pe Basel I de mulţi ani şi multe bǎnci cooperatiste europene, care sunt precursoare ai caselor de ajutor reciproc, au funcţionat conform prevederilor Basel I de mai bine de un deceniu.
Din 2000 pânǎ la 2004 Comitetul de la Basel a lucrat pentru a crea un standard care sǎ corespundǎ mai bine dispoziţiilor Acordului de a crea cerinţe de capital pertinente. Consiliul Mondial a jucat un rol activ în aceste discuţii pentru a se asigura cǎ vocea caselor de ajutor reciproc a fost auzitǎ.

[... Cititi tot documentul]