Ajutoare nerambursabile

Fond ajutor deces

Membrii CAR Credit Teiuş, pot contribui la fondul pentru ajutor în caz de deces cu respectarea următoarelor condiţii:
1.    Stagiul de contribuţie minim 1 an;
2.    Suma minimă de contribuţie 5 lei/lună;
3.    Suma maximă de contribuţie 10 lei/lună;
4.    Plafonul maxim de cotizare al membrilor este de 2.300 lei;
5.    Perioada de întrerupere a contribuţiei să nu fie mai mare de 5 luni consecutive.

 – În caz de deces al membrilor, urmaşii primesc un ajutor echivalent cu dublul sumei acumulate de membrul respectiv.(De  exemplu: dacă Membrul X are acumulat la fondul de deces 300 lei, urmaşii primesc 600 lei).

 – În cazul în care un membru dorește să se retragă din CAR Credit Teiuș, i se restituie suma acumulată la ajutorul în caz de deces.

 – În caz de deces al membrului, dacă nu sunt întrunite simultan condițiile prevăzute la punctele 1 și 5, urmașii primesc doar suma acumulată de membru la fondul pentru ajutor în caz de deces.  

 

Ajutor naștere copil

Membrii CAR Credit Teiuș pot beneficia de un ajutor financiar în cuantum de 150 lei la nașterea fiecărui copil, o singură dată. Ajutorul financiar poate fi solicitat de către părintele membru al CAR Credit Teiuș dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
1.  Solicitantul este membru al CAR Credit Teiuș de minim 12 luni
2.  Solicitantul deține un fond social de minim 200 lei
3. Solicitarea ajutorului financiar se face în termen de 6 luni de la nașterea copilului/copiilor.

 – Solicitarea ajutorului financiar se face de către părintele membru al CAR Credit Teiuș prin completarea unei cereri tip, la sediul sucursalei la care este membru, la care se vor anexa copia actului de identitate al solicitantului și copia/copiile certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Solicitantul va prezenta toate documentele în original, pentru autentificare.

 – În situația în care ambii părinți ai copilului/copiilor sunt membrii ai CAR Credit Teiuș și îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele 1-3, ajutorul financiar se va acorda numai unuia dintre ei, pentru același copil.