Despre noi

Tot ceea ce trebuie să știți despre noi

Istoric

CAR CREDIT TEIUŞ – IFN, în forma actuală de ”Casa de Ajutor Reciproc Teiuș” a luat ființă în anul 2006 ducând mai departe istoria Băncii cooperatiste înființată în anul 1924.

 

Misiunea

„Întărirea rolului Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuş în satisfacerea nevoilor financiare ale membrilor săi şi în dezvoltarea comunităţii”.

Viziunea

„Banii nu sunt scopul final, ci mijlocul de a îmbunătăţi condiţiile materiale şi sociale ale membrilor noştri”.

Misiunea noastră

CAR Credit Teiuș există pentru a oferi membrilor săi serviciile unei instituții solide, disciplinată financiar, având resurse umane calificate care deservesc nevoilor financiare de economii și împrumuturi ale membrilor.

Misiunea CAR Credit Teiuș este sprijinirea, întrajutorarea financiară prin acordarea de împrumuturi numai membrilor săi şi stimularea acestora de a contribui la constituirea şi creşterea fondului social al membrilor.

Obiectul de activitate al Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuș îl constituie acordarea către membrii săi de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.

Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc este nonprofit și urmăreşte următoarele obiective:

  • atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;
  • sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătățirii situației lor economice și sociale, precum și încurajarea dezvoltării comunităților locale;
  • asigurarea, în mod egal, a acelorași drepturi și obligații pentru fiecare membru ;
  • încurajarea membrilor în vederea participării la constituirea fondului lor social în cadrul CAR și protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării;
  • acordarea, cu aceleași condiții, de împrumuturi membrilor și asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate;
  • practicarea unor tehnici de management moderne, specifice instituțiilor financiare de ajutor reciproc;
  • stabilirea prețului produselor și serviciilor financiare, astfel încât membrii să poată beneficia de sprijinul unei instituții capitalizate, solide și sigure, care să poată veni în întâmpinarea nevoilor lor.

Întrebări frecvente

Casa de ajutor reciproc este o asociaţie de interes general şi comunitar, fără scop patrimonial, creată pe baza liberului consimţământ şi voinţei de asociere a membrilor săi.

Pot deveni membri ai CAR Credit Teiuș persoane fizice salariate sau care obţin venituri, pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social, membri de familie ai acestora – soţ, soţie, copii majori incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea membrilor CAR Credit Teiuș, care domiciliază şi lucrează în România.

Pentru înscriere este necesar să te prezinți la sediul central sau la una dintre sucursalele CAR Credit Teiuș cu cartea de identitate, unde vei completa o cerere de înscriere tip și nota de informare privind prelucrarea datelor personale.

Apoi vei achita la casierie suma de 30 lei reprezentând 10 lei capital inițial, 10 lei taxă de înscriere și 10 lei fond social.

Fondul social este evidențiat pe fiecare membru în parte, fiind un mijloc de economisire prin depunere constantă sau ocazională, în funcție de capacitatea fiecărui membru. Fondul social este purtător de dobândă cu capitalizare, calculată de la data depunerii până la data retragerii. Ai oricând acces rapid la fondul acumulat, cu excepția sumelor care garantează împrumuturi.
După ce ai devenit membru al CAR Credit Teiuș, un consultant te poate ajuta cu o soluție potrivită nevoilor tale.
Documentele de care ai nevoie putea accesa un împrumut:
– carte de identitate;
– adeverință de venit sau cupon de pensie pentru solicitant și pentru giranți.
Pentru plata ratelor lunare se pot folosi următoarele variante:
– la casieriile din sediul central și sucursalele CAR Credit Teiuș
– prin virament bancar în contul bancar al CAR Credit Teiuș, cu precizarea numelui membrului pentru care se face depunerea.

Istoric CAR România

           Principiile asociative au pătruns în România sub influenţa lumii occidentale. În Transilvania s-au constituit astfel de asociaţii, încă din secolul al XVIII–lea, urmând modelul breslelor care aveau şi un caracter de întrajutorare.

           Membrii breslelor furnizau un fond de ajutorare pentru cazuri de boală, decese, ajutoare ocazionale. Punctul de pornire al mişcării asociative l-a constituit formarea asociaţiilor  de ajutor reciproc.

            Primele asociaţii de credit din România au apărut în a doua jumătate a secolului al XIX -lea, adoptând sistemele germane Raiffeisen şi Schulze – Delizsch. În configurarea gândirii economice asociative interbelice, o seamă de personalităţi ale vieţii politice, economice şi ştiintifice au fost preocupate de problematica asociativă.

            Uniunile de credit sunt asociaţii autonome de persoane, reunite în mod voluntar, în scopul satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor de natură economică, socială şi culturală, prin intermediul unei înstituţii  controlate în mod democratic.

            Casele de Ajutor Reciproc respectă  şapte principii de bază precum: asocierea voluntară şi deschisă, controlul democratic al membrilor, participarea economică a membrilor, autonomia, independenţa, educarea şi  instruirea membrilor.

            La Teiuș în 14 februarie 1924 s-a înființat Cooperativa de credit și economie ”Sfântul Ioan” și a funcționat până în anul 1948 când regimul comunist a dispus închiderea tuturor cooperativelor de credit din țară. A fost reînființată în 1956 sub denumirea de Cooperativa de credit și economie (Bancă cooperatistă), ulterior Cooperativa de Credit Solidaritatea. În 2006, s-a transformat din dorința membrilor în Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuș.